Upozornenie Pozor: Adresár pre sťahovanie tovaru neexistuje: /var/www/virtual/digipartner.cz/handyland.cz/htdocs/download/. Tovar/dokumenty pre sťiahnutia nebudú pracovať, do kedy tento adresár nenastavíte.Nákupný košík

Tovar v ponuke

Ponúkaný tovar je zakúpený najmä v inej členskej krajine Európskej Unie a v dohodnutej lehote dodaný kupujúcému za dohodnutú cenu. Predávajúcí taktiež zaistí, aby v tovare, kde nie je nahraný firmware so slovenským jazykom, bol pred predajom firmware prehraný tak, aby menu výrobku bolo v slovenskom jazyku, pokiaľ je to technicky možné. Dodaný tovar bude opatrený elektronickým návodom k obsluhe v slovenčine alebo tlačeným návodom.
Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).

Farebné varianty produktov vyobrazených na obrázkoch tovaru sa nemusia zhodovať s aktuálne dodávanými farebnými variantami produktov. Výnimku tvoria produkty, u ktorých je farba špecifikovaná v označení produktu. Dodávané produkty možu byť označené logom operátorov alebo iným podobným logom bez predchádzajúceho upozornenia. Ak je zákazníkom požadovaná určitá farebná alebo jazyková varianta produktu, može zákazník túto skutočnosť oznámiť predajcovi v poznámke k objednávke. Pokiaľ sa predajca s kupujúcim nedohodne inak, je v takom prípade produkt dodaný  v požadovanom prevedení zákazníka, alebo je objednávka stornovaná.


Vaša IP adresa je: 34.232.62.209
Copyright © 2020 DIGIPARTNER. Created by Sumo